هیالورونیک اسید

   
   

   
         
   

مصرف خوراكي مكمل هيالورونيك اسيد در استئوآرتريت

شواهدي باليني براي برداشت هيالورونيك اسيد و توزيع آن در بافتهاي پيوندي (مفصل) و پوست متعاقب مصرف خوراكي وجود دارد

هرچه وزن ملكولي اين تركيب كمتر باشد، جذب بالاتر است. هيالورونيك اسيد توسط باكتري هاي روده, به وزن ملكولي هاي كمتر تجزيه مي شود و از روده جذب مي گردد

در مطالعات كارآزمايي باليني متعددي، مصرف خوراكي هيالورونيك اسيد به تنهايي با دوز ٢٠٠ يا ٢٤٠ ميلي گرم روزانه بمدت ٨ هفته يا مخلوط در فرآورده هاي تركيبي در بهبود درد زانو، خشكي مفصل، عملكرد ماهيچه بمیزان قابل ملاحظه اي مفيد بوده است

مزيت ديگر مصرف خوراكي اين مكمل عدم وجود عارضه و پذيرش بالاي بيمار به دليل سهولت مصرف و كارايي آن برخلاف فرم تزريقي آن مي باشد

   
   

Journal for the integrated study of dietary habits.2002;13(2):107–11 (in Japanese).
J Agric Food Chem.2008;56:10582–93.
Kenko-shien.2008;10:13–7 (in Japanese).
J New Rem & Clin.2009;58:551–8.
Mediterr J Nutr Metab.2013;6:63–8.
J Med Food.2015;18:95–101.
J Food Sci.2014;79:1469–75.
️Nutrition Journal.2016;15:11

   
   

دكتر فانك فهيمي
استاد گروه فارماكوتراپي (داروسازي باليني)
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

   
       
 

مكانيسم مطرح براي نحوه جذب و اثر هيالورونان (هيالورونيك اسيد) خوراكي و كاهش التهاب در آرتريت

 
       
       
         
       
         
       
         
       
         
         
         
    copyright © 2017 ateph.com, All rights reserved. - Designed by: Farzin Sehat